foto

Grupa firm «enerstena» to duża grupa przedsiębiorstw

Grupa firm «enerstena» to duża grupa przedsiębiorstw dobrze znana na litwie i zagranicą, szczególnie dzięki swoim technologiom spalania biomasy firma rozpoczęła działalność na rynku energetycznym w 2002 roku i od tego czasu opracowała własną technologię, stworzyła ośrodek naukowo-badawczy i zebrała zespół najlepszych specjalistów w zakresie energetyki dzięki tym osiągnięciom firma może oferować klientom najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie wytwarzania energii. With pipe relining, we use.

Read more ...